Peter princippet

Nogle har sandsynligvis hørt tale om Peter princippet.

Peter princippet lyder på at man forfremmer nogen til deres inkompetence niveau.

Det er opkaldt efter psykolog og management-teoretiker Peter Laurence Johnston, der opfandt det.

Det går ud på, at medarbejdere, som gør et godt stykke arbejde, vil blive forfremmet. Hvis de ansatte performer i det arbejde, de er blevet forfremmet til, bliver de forfremmet igen. Hvis de ansatte får en stilling, som de klarer sig dårligt i, så bliver de ikke videre forfremmet. Ansatte i en hierarkisk organisation er på den måde altså længst tid i en jobfunktion, som de er dårligst kompetent til.

Dette betyder ikke at den højere stilling nødvendigvis er vanskeligere. Der er ligeså tit tale om, at det er en anderledes stilling. De egenskaber, som gjorde vedkommende dygtig i den tidligere stilling, kan være ubrugelige i den nye stilling. En dygtig IT-konsulent kan eksempelvis blive forfremmet til afdelingschef, en stilling, hvor ens kvalifikationer inden for IT ikke længer bliver udnyttet; men som derimod kræver kendskab til budgetter, forhandling, og medarbejder motivation.

Dette princip er benyttet meget i danske virksomheder, hvor den ansatte som præsterer bedst i en afdeling bliver forfremmet til teamleder, uden at have nogen som helst ledelsesmæssige kompetencer.

Tit undlader virksomhederne at udvikle disse ansatte på ledelses området og dette resulterer i at medarbejderen er en dårlig leder og at de medarbejdere som er under vedkommende ikke trives.

Virksomheder kunne vinde meget ved at fokuserer på at udvikle deres lederes evner inden for ledelse.

Dette kan gøres via ledelses kurser hvor virksomhedens chefer fårredskaber de kan benytte i daglig dagen.

Ledelsesstilen afhænger af hvilke værktøjer der anvendes. Det er således et must at lederen kan gennemskue hvilke værktøjer der skal anvendes i en konkret situation.

Kursus for ledelse giver chance for at træne relationerne mellem chef og ansatte.

Ledelses kurser har fokus på personlig udvikling, samt øvelser i at oprationalisere virksomhedens mision samt implementering af nye initiativer.

Kurser for ledelse kan anvendes af alle.